فرق میل با گرم

فرق گرم با میل در عطر فروشی

معمولا در بعضی از عطرفروشی ها برای محاسبه حجم عطر از سورنگ استفاده می شود و در بعضی عطرفروشی های دیگر با ترازوهای دیجیتال.

اما کدام یک دقیق تر هست و فرق ترازو با سورنگ در چیست؟
میل با گرم یکی هستند و تفاوتی ندارند اما محاسبه وزن عطر با ترازو بسیار دقیق تر از سورنگ می باشد چرا که واحد خرید و فروش عطر گرم می باشد و بر اساس ترازو و گرم محاسبه می شود.

ادامه‌ی مطلب

ثبت نظر:

ایمیل شما نزد ما محفوظ می‌ماند و منتشر نمی‌شود.