دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

فرق میل با گرم

فرق گرم با میل در عطر فروشی

معمولا در بعضی از عطرفروشی ها برای محاسبه حجم عطر از سورنگ استفاده می شود و در بعضی عطرفروشی های دیگر با ترازوهای دیجیتال.

اما کدام یک دقیق تر هست و فرق ترازو با سورنگ در چیست؟
میل با گرم یکی هستند و تفاوتی ندارند اما محاسبه وزن عطر با ترازو بسیار دقیق تر از سورنگ می باشد چرا که واحد خرید و فروش عطر گرم می باشد و بر اساس ترازو و گرم محاسبه می شود.

ارسال نظر