دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

عوامل خراب شدن عطر

دو عامل اصلی در خراب شدن ( ترش شدن ) بوی عطر نقش اساسی دارند :

1- نور مستقیم آفتاب

2- گرمای زیاد

بهترین شرایط نگهداری عطر در دمای اتاق ( بین 20 تا حد اکثر 30 درجه سانتی گراد ) است و دور از تابش نور مستقیم آفتاب.

ارسال نظر