دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

خوشبو کننده های اعتیاد آور

استفاده از خوشبوکننده‌های اعتیادآور، ترفند جدید سوداگران مرگ
فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش از ورود نوعی مواد مخدر در قالب خوشبوکننده‌ها خبر داد و گفت:
اخیراً موادی کشف کرده‌ایم که در بسته بندی‌هایی با نام Bonzai و تحت عنوان خوشبوکننده‌ها وارد کیش می‌شدند.
پس از آزمایش‌ها مشخص شد که این نوع مواد دارای مخدر هستند که وقتی تحت عنوان خوشبوکننده استفاده می‌شوند، افراد را تحت تأثیر بوی خود به سمت مصرف مواد مخدر متمایل می‌کنند.  در واقع این نوع مواد نوعی تبلیغ برای افزایش مواد مخدر هستند.

ارسال نظر