دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

تعریفی از عطر بلک افغان

تعریفی از عطر بلک افغان
عطر بلک افغانو عطری با هدف یک رایحه ای زیبا و قوی که از هشیش ساخته شده است.
نتیجه این عطر همچون هشیش برای بیدار شدن لذت درونی است ولی موقتی.
این عطر به علت وجود عود در آن همچون عطرهای عودی مثل عطر دهن العود و عطر لیدر عود و … بسیار با ارزش و گران نیز هست
شرکت سازنده: ناسوماتو
دسته بویی: چوبی آروماتیک
سبک رایحه: گرم و تلخ
نظرسنجی اصلی در مورد سمت بوی این اسانس: دخانیاتی، چوبی، خاصیت دار، گیاهی و عودی می باشد

ارسال نظر