دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

تاثیر قهوه در عطر فروشی

نقش قهوه در عطر فروشی ها

بو کردن قهوه به جهت تفکیک بوی بهتر و انتخاب آسان تر

بعداز بو کردن اولین عطر، قدرت تشخیص رایحه عطر بعدی کم می شود و نمی توان رایحه واقعی آن را حس کرد که برای جلوگیری از گیج شدن حس بویایی، همیشه پیشنهاد شده از موادی که دارای آنتراکینون، پیریدین و… هستن (مثل قهوه) استفاده شود.

به گفته بعضی قهوه پرزهای بینی رو کمی ترمیم و حس بویایی رو “ری استارت” می کند.

البته فراموش نشود که بو کردن بیش از سه عطر، حتی با استفاده از قهوه هم حس بویایی را گیج می کند.

هرچند کارشناسان بهترین راه ممکن را تنفس 5 الی 10 دقیقه در هوای آزاد و عاری از بوی رایحه ها برای آماده شدن مجدد حس بویایی می دانند.

ارسال نظر