دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

بیشترین مصرف عطر مربوط به چه کسی می باشد؟

بیشترین مصرف عطر مربوط به چه کسی می باشد؟ مرد كويتي ركوردار كتاب گينس شد…

يك مرد كويتي با داشتن پنج هزار شيشه عطر در مجموعه خود ركوردار كتاب ركوردهاي گينس شد.

«عادل الصدوم» يك شهروند كويتي است كه با جمع‌آوري پنج هزار عطر، نام خود را كتاب ركوردهاي گينس به ثبت رساند.

اين مرد كويتي در مصاحبه‌اي با خبرگزاري ريانووستي خاطر نشان كرد: از حدود 15 سال پيش به جمع‌آوري شيشه‌هاي عطر مشغول شدم و هم اكنون با داشتن پنج هزار شيشه عطر نام خود را در كتاب ركوردهاي گينس به ثبت رساندم.

گفته مي‌شود، نمايندگان كتاب ركوردهاي گينس در بررسي اين كلكسيون شيشه عطر، متوجه شدند برخي از اين شيشه‌ها متعلق به 100 سال پيش هستند و در نوع خود بي‌نظيرند.

ارسال نظر