دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

اگر درب شیشه باز باشد عطر می پرد

اگر درب شیشه باز باشد عطر می پرد بله، وقتی عجله دارید، در شیشه‌ عطرتان را حتما روی بطری آن محکم کنید.درون عطر الکل وجود دارد و در اثر مجاورت با هوای اتاق تبخیر شده و شیشه عطر ضما هنگام بازگشت، خالی‌تر می‌شود.
مگر اینکه درون عطرتان الکل یا فیکساتور ترکیب نکرده باشید.

ارسال نظر