اگر درب شیشه باز باشد عطر می پرد

اگر درب شیشه‌باز باشد، عطر می‌پرد؟

بله، وقتی عجله دارید، در شیشه‌ عطرتان را حتما روی بطری آن محکم کنید.درون عطر الکل وجود دارد و در اثر مجاورت با هوای اتاق تبخیر شده و شیشه عطر ضما هنگام بازگشت، خالی‌تر می‌شود.
مگر اینکه درون عطرتان الکل یا فیکساتور ترکیب نکرده باشید.

ادامه‌ی مطلب

ثبت نظر:

ایمیل شما نزد ما محفوظ می‌ماند و منتشر نمی‌شود.