دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

انواع رایحه ها در عطرها کدامند؟

انواع رایحه ها در عطرها را با ذکر چند نمونه عطر را بیان می کنیم و دلیل اینکه هر رایحه در چه فصلی استفاده می شود را اشاره می کنیم.

تعریف رایحه های ادکلن ها

تعریف رایحه گرم:

رایحه گرم به رایحه ای گفته می شود كه هنگامی كه بوی آن به مشام برسد مشام را كاملا گرم میكند مثل عطر هایی نظیر عطر اوپیوم، عطر آزارو بلک، عطر آرامیس900 و… و معمولا این نوع عطرها در هوای سرد و فصل زمستان مصرف می شوند.

تعریف رایحه سرد وملایم:

رایحه سردو ملایم به رایحه ای گفته می شود كه هنگامی كه بوی آن به مشام برسد مشام را كاملا سرد وخنك میكند مثل عطر هایی نظیر عطر كول واتر، عطر بولگاری و… در ضمن معمولا این نوع عطرها در هوای گرم وفصل تابستان مصرف میشوند.

تعریف رایحه سردو تند:

رایحه سردو تند به رایحه ای گفته می شود كه هنگامی كه بوی آن به مشام برسد مشام را كاملا سرد میكند وپخش بوی آن نیز زیاد است مثل عطر هایی نظیر، عطر هوگوبوس، عطر دانهیل دیزایر و … در ضمن معمولا این نوع عطرها در هوای گرم وتابستان مصرف میشوند.
برای ورزشكاران بعد از تمرین این گونه عطرها پیشنهاد می شوند.

تعریف رایحه ادكلنی:

برای اشخاصی مناسب است كه می خواهند عطری كه مصرف میكنند شبیه بوی ادكلن آن باشد و معمولا بوی ادكلن از عطر بیشتر پخش می شود آن هم به این دلیل است كه ادكلن الكل(فیکساتور) بیشتری نسبت به عطر دارد.
عطرهایی همچون عطر بوگارد، عطر دراکار رایحه ای ادکلنی دارند.

ارسال نظر