دسته بندی اصلی
منوی کاربردی

آیا عطرها دارای جذبه جنسی می باشند

آیا عطر دارای جاذبه و کشش جنسی می باشد؟

عطر و بوی خوش مطمئناً باعث می شود که شما احساس جذاب بودن بیشتری داشته باشید.

حس اعتماد به نفسی که عطر می تواند به شما بدهد غیر قابل انکار است.

رایحه به طور واضح با تمایلات جنسی ما ارتباط دارد و برخی از کارشناسان معتقدند که هورمون هایی که از غدد ما در کشاله ی ران و زیر بغل ترشح می شوند نقش قدرتمندی در جذب قدرت جنسی دارند.

در واقع همان فرمون هایی که حیوانات نیز هنگام جفت گیری از آن استفاده می کنند.

یک ترکیب شیمیایی جذاب قطعاً کمک می کند تا یک شروع خوبی برای تحریک داشته باشیم.

اما هیچ شواهد علمی در دست نیست تا نشان دهد که عطر یک داروی مقوی غریزه جنسی است.
عطرهای تحریک کننده مانند عطر 212 مردانه، عطر گل سنجد، عطر وی آی پی مردانه و … می باشد

ارسال نظر